ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЕВРОПСКА ПЕРСПЕКТИВА

Здружението на граѓани Иницијатива за Европска Перспектива (ИЕП) е граѓанска организација која работи на развој на демократијата во општеството, преку вклучување на ранливи групи лица во социо-економскиот развој, во согласност со вредностите на ЕУ.

ПОСЛЕДНИ АКТИВНОСТИ

Локален економски план за ранливи категории на граѓани, повратници и членовите на нивните семејства

Локален економски план за ранливи категории на граѓани, повратници и членовите на нивните семејства

Во рамки на проектот “Пат кон отпорност и реинтеграција на ранливите семејства во заедницата”, ИЕП спроведува активности поврзани со економска реинтеграција...

Прочитај повеќе
ВИЗИЈА

Визијата на организацијата е мир, стабилност и хармонија во земјата со активно учество на Граѓанинот во процесите на одлучување на локално и национално ниво

МИСИЈА

Посветеност во развојот, едукација на граѓаните, нивната информираност, заштита на основните човекови слободи и права, како и изнаоѓање решенија во соработка со јавниот и деловниот сектор за подобрување на положбата и благосостојбата на луѓето.

Контактирај нѐ

Иницијатива за Европска перспектива

Св.Климент Охридски 58б/2-4, 1000 Скопје

+389 71 692 737