ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЕВРОПСКА ПЕРСПЕКТИВА

Здружението на граѓани Иницијатива за Европска Перспектива (ИЕП) е граѓанска организација која работи на развој на демократијата во општеството, преку вклучување на ранливи групи лица во социо-економскиот развој, во согласност со вредностите на ЕУ.

ПОСЛЕДНИ АКТИВНОСТИ

Funding

ЈАВЕН ПОВИК За доставување понуди за изработка на извештај за напредокот под Кластер 1 – Темелни вредности со фокус на владеење на правото и слободата на изразување

Референтен број: IPA/2022/441-824-ИЕП – 006  Наслов на проектот: „Тренинг-Академијата за новинари и медиумски работници Т-АЈМ“ Лот: 5.2.4 – Изработка на годишен...

Прочитај повеќе
1

Покана за ангажирање на експерт за поддршка при подготовка и верификација на финансиските извештаи на субрантистите

Почитувани, Задоволство ни е да Ве поканиме да учествувате во повикот за давање на поддршка при подготовка на финансиските извештаи и...

Прочитај повеќе
2

Покана за ангажирање на експерт за поддршка при подготовка и верификација на наративните извештаи на субрантистите

Почитувани, Задоволство ни е да Ве поканиме да учествувате во повикот за давање на поддршка при подготовка на наративните извештаи и...

Прочитај повеќе
ВИЗИЈА

Визијата на организацијата е мир, стабилност и хармонија во земјата со активно учество на Граѓанинот во процесите на одлучување на локално и национално ниво

МИСИЈА

Посветеност во развојот, едукација на граѓаните, нивната информираност, заштита на основните човекови слободи и права, како и изнаоѓање решенија во соработка со јавниот и деловниот сектор за подобрување на положбата и благосостојбата на луѓето.

Контактирај нѐ

Иницијатива за Европска перспектива

Св.Климент Охридски 58б/2-4, 1000 Скопје

+389 71 692 737