ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЕВРОПСКА ПЕРСПЕКТИВА

Здружението на граѓани Иницијатива за Европска Перспектива (ИЕП) е граѓанска организација која работи на развој на демократијата во општеството, преку вклучување на ранливи групи лица во социо-економскиот развој, во согласност со вредностите на ЕУ.

ПОСЛЕДНИ АКТИВНОСТИ

Screenshot 2024 03 26 101743

Документ за политики за Транспарентно известување на јавноста за пристапните преговори на Република Северна Македонија кон Европската Унија

Во рамки на проектот “Тренинг-Академија за новинари и медиумски работници – Т-АЈМ”, спроведуван од Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива...

Прочитај повеќе
ВИЗИЈА

Визијата на организацијата е мир, стабилност и хармонија во земјата со активно учество на Граѓанинот во процесите на одлучување на локално и национално ниво

МИСИЈА

Посветеност во развојот, едукација на граѓаните, нивната информираност, заштита на основните човекови слободи и права, како и изнаоѓање решенија во соработка со јавниот и деловниот сектор за подобрување на положбата и благосостојбата на луѓето.

Контактирај нѐ

Иницијатива за Европска перспектива

Св.Климент Охридски 58б/2-4, 1000 Скопје

+389 71 692 737