ИНИЦИЈАТИВА ЗА ЕВРОПСКА ПЕРСПЕКТИВА

Здружението на граѓани Иницијатива за Европска Перспектива (ИЕП) е граѓанска организација која работи на развој на демократијата во општеството, преку вклучување на ранливи групи лица во социо-економскиот развој, во согласност со вредностите на ЕУ.

ПОСЛЕДНИ АКТИВНОСТИ

ВИЗИЈА

Визијата на организацијата е развој на демократијата во општеството и добра социо-економска состојба на земјата. Исто така, ИЕП учествува во процесите на одлучување и донесување политики, и преку поддршка на социјалното претприемништво го охрабрува социјалниот развој и зајакнувањето на социјално ранливите групи.

МИСИЈА

Мисијата на Иницијативата за Европска перспектива е застапување, образование, соработка со граѓанскиот, деловниот и јавниот сектор, подобрување на животните услови на социјално ранливите групи на граѓани, подобрување на условите за живот за сите граѓани на земјата.

Контактирај нѐ

Иницијатива за Европска перспектива

Св.Климент Охридски 58б/2-4, 1000 Скопје

+389 72 212 687

+389 77 915 936