Оглас за Соработник на проект за професионална ориентација

Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и…

0 Comments

Оглас за раководител на проект

Здружението на граѓани – Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) објавува јавен оглас за Раководител на проект за организација и спроведување на проектни активности, наративно и финансиско известување, следење и оценка во рамките на идниот проект “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“, ко-финансиран од…

0 Comments

Локален економски план за ранливи категории на граѓани, повратници и членовите на нивните семејства

Во рамки на проектот "Пат кон отпорност и реинтеграција на ранливите семејства во заедницата", ИЕП спроведува активности поврзани со економска реинтеграција на ранливите категории на граѓани, вклучително повратници (СТБ) и членовите на нивните семејства на локалниот пазар на труд. За таа цел се изработени осум Локални економски планови за осум…

0 Comments

Analysis research on local labor market needs for RFTFs and their families

За потребите на проектот "Пат кон отпорност и реинтеграција на ранливите семејства во заедницата" е изработена Анализа за потребите на локалниот пазар на труд, за да се процени можноста за вработување и самовработување на повратници (СТБ) и членовите на нивните семејства. analysis-research-on-local-labor-market-needsDownload

0 Comments

TOR for Development of individual portfolios/plans for RFTF/family members to support (self)employability

1. Introduction Initiative for European Perspective (IEP) was founded in 2005 with aim to support democracy growth in society, protect human rights, combat all forms of discrimination, inhuman and degrading treatment, and encourage citizens to become active participants in the development of democracy at the local and national level. In…

0 Comments

Развивање на човечките капацитети на ИЕП

Иницијатива за европска перспектива со свој претставник, присуствува на дводневна работилница за ,,Управување со Проектен Циклус за потенцијални апликанти на ИПА Програмата за прекугранична соработка Косово - Северна Македонија, 5-ти Повик за предлог проекти”. Работилницата се реализира на 15 и 16 Февруари (вторник и среда) во хотел Александар Палас во…

0 Comments

Формиран Управен одбор на Платформата “Младите против насилство”

Платформата „Младите против насилство“ доби три дополнителни членови на Управниот одбор од редот на организации – членки на оваа платформа. Беа избрани дополнителните членови Драгана Костевска – основач и претседател на здружението Жртва – Охрид, Александар Нацев – директор на Центарот за безбедносни истражувања и Фросина Кипријановска од ИМПЕТУС -…

0 Comments

End of content

No more pages to load