Преку 3-дневен тренинг зајакнати капацитетите на членките во платформата “Младите против насилство”, на тема “Спречување на насилен екстремизам”

Во периодот од 23-25 јули, во Маврово се одржа вториот тренинг со членките на Платформата “Младите против насилство”, на тема Спречување на насилен екстремизам. Тренингот е дел од сетот на…

0 Comments

Прва обука за членките на Платформата “ Младите против насилство “

Во рамки на активноста градење на капацитетите на граѓанските организации членки на Платформата “Младите против насилство” се одржа првата обука на тема “Управување со проектен циклус “. Главна цел на…

0 Comments

Состојбата со радикализација на младите во Северна Македонија, насилниот екстремизам и тероризам

За потребите на проектот изработена e основна студија со наслов “Состојбата со радикализација на младите во Северна Македонија, насилниот екстремизам и тероризам”.

0 Comments

Повик за членство во Платформата „Младите против насилство“

Проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“ воведува нова Платформа која ќе биде предводена од граѓански организации за граѓанско образование на млади и…

0 Comments

Одржана и третата работилница на граѓански организации во Струга

Контра-наративи и алтернативни наративи за спречување на радикализација што може да доведе до насилен екстремизам и тероризам Во рамки на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против…

0 Comments

Одржана втората работилница на граѓански организации во Куманово

Контра-наративи и алтернативни наративи за спречување на радикализација што може да доведе до насилен екстремизам и тероризам Учесниците на проектот “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација…

0 Comments

Се одржа првата работилница од предвидените три, за борба против радикализација „Младите против насилство“

Контра-наративи и алтернативни наративи за спречување на радикализација што може да доведе до насилен екстремизам и тероризам и улогата на граѓанските организации во превенција од радикализација.

0 Comments

Младите против насилство

Здружението на граѓани за демократија - Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) во партнерство со Нексус - Граѓански концепт од Скопје, Здружението за развој и активизам - Аква од Струга, Центар…

0 Comments

End of content

No more pages to load