Нова „Тренинг-Академија за новинари“ во Агенцијата за медиумски услуги: Зајакнување на безбедноста и интегритетот во новинарството

Денес во просториите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги беше презентирана новата „Тренинг-Академија за новинари и медиумски работници " Академијата има за цел да ја подобри физичката и дигиталната безбедност на новинарите, особено на оние што практикуваат истражувачко новинарство, да понуди  поддршка за начинот на известување за…

0 Comments

Иницијатива за европска перспектива објавува повик за поддршка на граѓански организации

Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), Европската федерација на новинари (ЕФН) и Иницијатива за Европска Перспектива (ИЕП), партнери во проектот „Тренинг -Академија за новинари и медиумски работници - Т-АЈМ“ финансиран од страна на Европската Унија, објавуваат ОГРАНИЧЕН  ПОВИК за финансиска поддршка на граѓански организации во рамките на проектот финансиран од…

0 Comments

Конференција за младински иницијативи: Презентација на иновативни проекти за развој на заедницата

Конференција за презентација и избор на најдобри идеи за развој на заедницата подготвени од младите. На конференцијата присуствуваа претставници на државни институции, на општини, на граѓански организации, како и претставници од Европска Унија. Целта на оваа конференција беше младите луѓе од државата да дадат свои иницијативи за подобрување на условите…

0 Comments

Оглас за Соработник на проект за професионална ориентација

Здружението на граѓани Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) е граѓанска организација насочена кон развој на демократијата во општеството, заштита на човековите слободи и права, борба против сите форми на дискриминација, нечовечко и понижувачко однесување, како и поттикнување на граѓаните да станат поактивни учесници во развојот на демократијата на локално и…

0 Comments

Оглас за раководител на проект

Здружението на граѓани – Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) објавува јавен оглас за Раководител на проект за организација и спроведување на проектни активности, наративно и финансиско известување, следење и оценка во рамките на идниот проект “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“, ко-финансиран од…

0 Comments

Локален економски план за ранливи категории на граѓани, повратници и членовите на нивните семејства

Во рамки на проектот "Пат кон отпорност и реинтеграција на ранливите семејства во заедницата", ИЕП спроведува активности поврзани со економска реинтеграција на ранливите категории на граѓани, вклучително повратници (СТБ) и членовите на нивните семејства на локалниот пазар на труд. За таа цел се изработени осум Локални економски планови за осум…

0 Comments

Analysis research on local labor market needs for RFTFs and their families

За потребите на проектот "Пат кон отпорност и реинтеграција на ранливите семејства во заедницата" е изработена Анализа за потребите на локалниот пазар на труд, за да се процени можноста за вработување и самовработување на повратници (СТБ) и членовите на нивните семејства. analysis-research-on-local-labor-market-needsDownload

0 Comments

TOR for Development of individual portfolios/plans for RFTF/family members to support (self)employability

1. Introduction Initiative for European Perspective (IEP) was founded in 2005 with aim to support democracy growth in society, protect human rights, combat all forms of discrimination, inhuman and degrading treatment, and encourage citizens to become active participants in the development of democracy at the local and national level. In…

0 Comments

Развивање на човечките капацитети на ИЕП

Иницијатива за европска перспектива со свој претставник, присуствува на дводневна работилница за ,,Управување со Проектен Циклус за потенцијални апликанти на ИПА Програмата за прекугранична соработка Косово - Северна Македонија, 5-ти Повик за предлог проекти”. Работилницата се реализира на 15 и 16 Февруари (вторник и среда) во хотел Александар Палас во…

0 Comments

End of content

No more pages to load