Оглас за раководител на проект

ИЕП објавува јавен оглас за Раководител на проект за организација и спроведување на проектни активности, наративно и финансиско известување, следење и оценка во рамките на идниот проект “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“

0 Comments

Средба на Националната работна група за градење отпорност против насилниот екстремизам и тероризам

На 29 септември на Факултетот за безбедност во Скопје се одржа првата средба на Националната работната група на која учествуваа претставници на Здружението на граѓани - Иницијатива за европска перспектива…

0 Comments

Борба против насилен екстремизам

Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) потпиша договор за спроведување на проект „Јакнење на отпорот спрема насилниот екстремизам и тероризам преку зајакнати новинари, медиуми и владини службеници“ со Здружението на новинари…

0 Comments

Велосипедски патеки на Водно

Изминатиот месец, Иницијатива за европска перспектива потпиша Договор за соработка со Град Скопје за планирање, координација и организација на проектните активности во рамките на проектот “Велосипедски патеки и патеки за…

0 Comments

Оглас за соработник на проект

ИЕП објавува јавен оглас за соработник на проект за раководење со проектен циклус, вклучително и спроведување проектни активности, наративно и финансиско известување, следење и оценка во рамките на проектот “Градење…

0 Comments

Оглас за соработник на проект

ИЕП објавува јавен оглас за соработник на проект за раководење со проектен циклус, вклучително и спроведување проектни активности, наративно и финансиско известување, следење и оценка во рамките на проектот “Велосипедски…

0 Comments

End of content

No more pages to load