Иницијатива за Европска перспектива

Св.Климент Охридски бр.58б/2-4, 1000 Скопје

+389 72 212 687 ; +389 77 915 936