Општа цел

Општа цел на проектот е придонес за зајакнување на развојот на туризмот во Република Северна Македонија.

Специфична цел

Специфична цел на проектот е да се развие нова понуда за авантуристички туризам во Скопје.

Главни резултати

  • Воведени сертифицирани патеки за велосипедизам и планински велосипед во Водно;
  • Промовирани алтернативни туристички и спортски активности во Водно;
  • Поддржана локална економија и социјално претприемништво во Водно и соседните области;
  • Засилена заштита на животната средина заедно со нови алтернативни туристички економски активности.

Временска рамка

Времетраење на проектот е од октомври 2019 година до јули 2020 година.

Повеќе инфо можете да побарате на: inic.eupers@gmail.com

Донатор

Проектот е финансиран од страна на Регионалниот совет за соработка.