Në kuadër të projektit “Ndërtimi i rezistencës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit përmes fuqizimit të kapaciteteve të gazetarëve, mediave dhe zyrtarëve qeveritarë” i implementuar nga Shoqata e qytetarëve – Iniciativa për perspektivë evropiane (IEP), Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Instituti për paqe Konica, u përgatit publikimi – Protokolli për informimi për rastet lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin.

You are currently viewing Protokolli për informimi për rastet lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin