Muajin e kaluar, Iniciativa për Perspektivë Evropiane nënshkroi Marrëveshje për bashkëpunim me Qytetin e Shkupit për planifikimin, koordinimin dhe organizimin e aktiviteteve në kuadër të projektit “Shtigjet për çiklizëm dhe shtigjet për çiklizëm malor në Malin Vodno”, të cilin IPE e zbaton në partneritet me Qytetin e Shkupit, me bashkëfinancim nga Këshilli për Bashkëpunim Rajonal (KBR) nga Sarajeva, Bosnjë dhe Hercegovinë.

Kohëzgjatja e projektit është nga tetori 2019 deri në korrik 2020.

You are currently viewing Shtigje për çiklizëm në Vodno