Video fushatë e IEP, SHGM dhe Institutit Konica për raportim objektiv dhe etik të ngjarjeve që kanë të bëjnë me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin, si pjesë e projektit “Ndërtimi i rezistencës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit përmes fuqizimit të kapaciteteve të gazetarëve, mediave dhe zyrtarëve qeveritarë”.

Video fushatë e IEP, SHGM dhe Institutit Konica për raportim objektiv dhe etik të ngjarjeve që kanë të bëjnë me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin, si pjesë e projektit “Ndërtimi i rezistencës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit përmes fuqizimit të kapaciteteve të gazetarëve, mediave dhe zyrtarëve qeveritarë”.

Video fushatë e IEP, SHGM dhe Institutit Konica për raportim objektiv dhe etik të ngjarjeve që kanë të bëjnë me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin, si pjesë e projektit “Ndërtimi i rezistencës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit përmes fuqizimit të kapaciteteve të gazetarëve, mediave dhe zyrtarëve qeveritarë”.