Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), Европската федерација на новинари (ЕФН) и Иницијатива за Европска Перспектива (ИЕП), партнери во проектот „Тренинг -Академија за новинари и медиумски работници – Т-АЈМ“ финансиран од страна на Европската Унија, објавуваат

ОГРАНИЧЕН  ПОВИК за финансиска поддршка на граѓански организации во рамките на проектот финансиран од Европската Унија: „Тренинг-Академија за новинари и медиумски работници – Т-АЈМ“ (Training – Academia of Journalists and Media Workers- T-AJM)

Код на проектот: ИПА III/ 2022/ 441 – 824

Краен рок за доставување на пријавата: 04.12.2023,  до 23:59 ч

You are currently viewing Иницијатива за европска перспектива објавува повик за поддршка на граѓански организации