Во рамки на проектот “Пат кон отпорност и реинтеграција на ранливите семејства во заедницата”, ИЕП спроведува активности поврзани со економска реинтеграција на ранливите категории на граѓани, вклучително повратници (СТБ) и членовите на нивните семејства на локалниот пазар на труд. За таа цел се изработени осум Локални економски планови за осум таргет општини ( Чаир, Бутел, Сарај, Студеничани, Гази Баба, Арачиново, Тетово, Куманово со Липково).

ЧАИРМАКЕДОНСКИАЛБАНСКИ
БУТЕЛМАКЕДОНСКИАЛБАНСКИ
САРАЈМАКЕДОНСКИАЛБАНСКИ
СТУДЕНИЧАНИМАКЕДОНСКИАЛБАНСКИ
ГАЗИ БАБАМАКЕДОНСКИАЛБАНСКИ
АРАЧИНОВОМАКЕДОНСКИАЛБАНСКИ
ТЕТОВОМАКЕДОНСКИАЛБАНСКИ
КУМАНОВО И ЛИПКОВОМАКЕДОНСКИАЛБАНСКИ
You are currently viewing Локален економски план за ранливи категории на граѓани, повратници и членовите на нивните семејства