Здружението на граѓани – Иницијатива за европска перспектива (ИЕП) објавува јавен оглас за Раководител на проект за организација и спроведување на проектни активности, наративно и финансиско известување, следење и оценка во рамките на идниот проект “Платформа за граѓанско образование на млади за борба против радикализација (Младите против насилство)“, ко-финансиран од страна на Делегацијата на ЕУ во Скопје, и спроведуван во партнерство со Нексус – Граѓански концепт од Скопје, Аква од Струга, Центар за интеркултурен дијалог од Куманово и Градење на заедницата од Митровица, Косово.

Наведеното лице ќе го врши својот ангажман за времетраење на проектот, односно до завршување на проектот  – 10 месеци (31.12.2023г), со полно работно време.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите, како и следните посебни услови:

 • Основни познавања за проблематиката на вклучување на ранливи групи во социо-економски развој во земјата;
 • Најмалку 7 (седум) години докажано работно искуство на водење проекти за граѓанското општество во земјата
 • Познавање процедури за раководење на проекти финансирани од ЕУ ќе се смета за предност.
 • Одлично познавање на македонски и деловен англиски јазик, како и добро познавање на албански јазик;
 • Комплетирано високо образование;
 • Познавање на административно и канцелариско работење;
 • Добри комуникациски вештини
 • Одлично познавање и активно работење со Microsoft Office пакетот;
 • Возачка дозвола: Б категорија.

Специфични одговорности во рамки на имплементацијата на проектот:

 • целокупно планирање на проектот;
 • подготовка и имплементација на проектни активности во Скопје како и останатите целни области во земјата;
 • подготовка на договори, дописи, меморандуми, кратки анализи, итн.;
 • управување со лицата од персоналот на проектот;
 • организација и водење на активностите под одговорност на ИЕП, како и поддршка на спроведување на активностите на партнерите
 • организирање на комуникација со ЕУ и останати релевантни актери
 • дефинирање и модификување проектни процедури за известување, претставување на проектот на трети страни;
 • подготовка на постапките за набавка, одобрување на активностите на партнерите
 • организација на видливост на проектот.

Кандидатите треба да достават работна биографија на следната е-пошта: contact@iep.mk. Рокот за поднесување e понеделник, 27 февруари 2023 година. Изборот ќе се изврши во согласност со Законот за работни односи.

You are currently viewing Оглас за раководител на проект