ИЕП објавува јавен оглас за соработник на проект за раководење со проектен циклус, вклучително и спроведување проектни активности, наративно и финансиско известување, следење и оценка во рамките на проектот “Градење отпорност против насилниот тероризам и екстремизмот преку зајакнати новинари, медиуми и владини претставници“.

Здружението на граѓани Иницијатива за Европска Перспектива (ИЕП) е граѓанска организација која работи на развој на демократијата во општеството, преку вклучување на ранливи групи лица во социо-економскиот развој, во согласност со вредностите на ЕУ.

Наведеното лице ќе го врши својот ангажман за времетраење на проектот, односно во период од во период од 12 месеци (25.11.2019 до 24.11.2019), со 50% од полното работно време.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите, како и следните посебни услови:

  • Основни познавања за работата на ИЕП;
  • Комплетирано високо образование;
  • Најмалку две години работно искуство на проекти за граѓанското општество во Македонија
  • Познавање процедури за раководење на проекти на странски донатори: СДЦ, ЕУ, УСАИД и др. ќе се смета за предност.
  • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албанскиот јазик ќе се смета за предност.
  • Познавање на административно и канцелариско работење.
  • Докажана способност да работи со компјутери, како програмите од пакетот на Мајкрософт офис.
  • Возачка дозвола: Б категорија.

Кандидатите треба да достават писмо за интерес и работна биографија на следната е-пошта: inic.eupers@gmail.com.

Рокот за поднесување на документите e понеделник, 21 ноември 2019 година. Изборот ќе се изврши во рок согласно Законот за работни односи, во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Проектот “Градење отпорност против насилниот тероризам и екстремизмот преку зајакнати новинари, медиуми и владини претставници“ го спроведува Иницијатива за европска перспектива во партнерство  со  Здружение на новинари на Македонија (ЗНМ) и Институтот Коница, финансиран од Центарот за усовршување при справување со насилен екстремизам – Хедаја – Абу Даби, Обединети Арапски Емирати

You are currently viewing Оглас за соработник на проект