Во рамки на проектот „Градење отпорност против насилниот екстремизам и тероризам преку зајакнати капацитети на новинари, медиуми и владини претставници” спроведуван од Здружението на граѓани – Иницијатива за европска перспектива (ИЕП), Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Институтот за мир Коница, изработена е публикација – Протокол за информирање за случаи поврзани со насилен екстремизам и тероризам.

You are currently viewing Протокол за информирање за случаи поврзани со насилен екстремизам и тероризам