Во рамки на активноста градење на капацитетите на граѓанските организации членки на Платформата “Младите против насилство” се одржа првата обука на тема “Управување со проектен циклус “.

Главна цел на обуката беше на учесниците да им се обезбедат знаење и вештини за водењето на проектниот циклус, како и преку голем број на вежби да ги зајакнат личните и професионални вештини за планирање и подготовка на проектни интервенции за развој.

Обуката беше во траење од 5 дена и се одржа во Маврово.

You are currently viewing Прва обука за членките на Платформата “ Младите против насилство “