Иницијатива за европска перспектива со свој претставник, присуствува на дводневна работилница за ,,Управување со Проектен Циклус за потенцијални апликанти на ИПА Програмата за прекугранична соработка Косово – Северна Македонија, 5-ти Повик за предлог проекти”. Работилницата се реализира на 15 и 16 Февруари (вторник и среда) во хотел Александар Палас во Скопје.

You are currently viewing Развивање на човечките капацитети на ИЕП