Përmes një trajnimi 3-ditor u përforcuan kapacitetet e anëtarëve të platformës “Të rinjtë kundër dhunës”, në temën “Parandalimi i ekstremizmit të dhunshëm”

Në periudhën nga 23-25 korrik, në Mavrovo u mbajt trajnimi i dytë me anëtarët e Platformës "Rinia kundër dhunës", me temën e Parandalimi i ekstremizmit të Dhunshëm. Trajnimi është pjesë e një seti të aktiviteteve për forcimin e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile-anëtare nga Shkupi, Kumanova, Struga dhe më…

0 Comments

Protokolli për informimi për rastet lidhur me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin

Në kuadër të projektit “Ndërtimi i rezistencës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit përmes fuqizimit të kapaciteteve të gazetarëve, mediave dhe zyrtarëve qeveritarë” i implementuar nga Shoqata e qytetarëve – Iniciativa për perspektivë evropiane (IEP), Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Instituti për paqe Konica, u përgatit publikimi -…

0 Comments

Udhëzues për raportim profesional për ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin

Në kuadër të projektit “Ndërtimi i rezistencës kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit përmes fuqizimit të kapaciteteve të gazetarëve, mediave dhe zyrtarëve qeveritarë” i implementuar nga Shoqata e qytetarëve – Iniciativa për perspektivë evropiane (IEP), Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Instituti për paqe Konica, u përgatit publikimi -…

0 Comments

U organizua punëtoria e dytë me organizatat qytetare në Kumanovë

Kundër-narrativët dhe narrativët alternativë të radikalizmit që mund të sjellin deri te ekstremizmi i dhunshëm dhe terrorizmi Pjesëmarrësit e projektit “Platforma për edukim qytetar të të rinjve për luftë kundër radikalizmit – (Të rinjtë kundër dhunës)” e mbajtën punëtorinë e dytë në Kumanovë, ku organizatorët Qendra për dialog ndërkulturor (CID)…

0 Comments

U organizua punëtoria e parë prej tre të paraparave, për luftë kundër radikalizmit “Të rinjtë kundër dhunës”

Kundër-narrativët dhe narrativët alternative për të parandaluar radikalizmin që mund urgjentisht të shpie në ekstremizëm të dhunshëm dhe terrorizëm dhe roli i organizatave qytetare në parandalimin e radikalizmit. Iniciativa për perspektiva evropiane (IEP), në partneritet me organizatën Neksus – Koncepti qytetar, Shoqata për zhvillim dhe aktivizëm – Akua nga Struga…

0 Comments

End of content

No more pages to load